Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάση 10: Περίοδος 01/12/2020-31/12/2020

Δεν είναι ανοιχτή η αίτηση EEA.13


Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 11+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 2.39 DB:208
System Uptime: 20/01/2021 00:31
Hostname: dcykawpr01.sisweb7