Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάση 4: Περίοδος 13/06/2020-30/06/2020

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 11+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 1.87 DB:167
System Uptime: 05/08/2020 17:36
Hostname: dcykawpr01.sisweb3