Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάση 12: Περίοδος 01/02/2021-28/02/2021

Δεν είναι ανοιχτή η αίτηση EEA.14


Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 11+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 2.47 DB:237
System Uptime: 05/03/2021 09:58
Hostname: dcykawpr02.sisweb8