Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
Σύστημα Καταχώρησης Εντύπων COVID-19
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Φάση 20: Περίοδος 01/10/2021-31/10/2021

Δεν είναι ανοιχτή η αίτηση EEA.15


Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων |
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 11+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 4.20.4 DB:286
System Uptime: 20/04/2022 16:54
Hostname: dcykawpr02.sisweb7