Σύστημα Πληρωμής Εισφορών - ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ
Σύστημα Πληρωμής Εισφορών
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γλώσσα: Ελληνικά (Greek) English (Αγγλικά)
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΧΩΡΟ

Σας καλωσορίζουμε στο Σύστημα Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αν είστε Εργοδότης / Αυτοτελώς Εργαζόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Σύστημα Πληρωμής Εισφορών μέσω Διαδικτύου αποτελεί τον πιο εύκολο τρόπο πληρωμής των οφειλόμενων εισφορών.

Προσοχή !!!
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορούν το κοινό ότι δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις για πληρωμή εισφορών μέσω διαδικτύου μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης. Τούτο είναι αναγκαίο λόγω προσαρμογής του συστήματος πληρωμής εισφορών μέσω διαδικτύου με τις πρόνοιες του Κανονισμού ΕΕ Αρ. 260/2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του Κανονισμού ΕΚ Αρ. 924/2009.


Πρόσβαση στο Σύστημα
Κώδικας Χρήστη
Κώδικας Πρόσβασης
 

Ξεχάσατε τον Κώδικα Πρόσβασης σας; * Οδηγός/Αίτηση/Εντολή Αυτόματης Χρέωσης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Επικοινωνία | Πληροφορίες Πληρωμής | Οδηγίες Χρήσης
Καλύτερη απεικόνιση με 1024x768 μέγεθος οθόνης και
Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Opera 8+, Safari, Google Chrome
System Version: 3.332


ABOUT SSL CERTIFICATES